Dom Podbrdo Ugodnosti za zaposlene

05 380-18-40 info@dompodbrdo.si

IZOBRAŽEVANJE 

Delovni procesi v zavodu zahtevajo vedno nova znanja, sposobnosti in spretnosti zaposlenih. Prav zaradi tega v Domu upokojencev Podbrdo skrbimo za celovit razvoj kadrov, ki poleg konstantnega strokovnega in funkcionalnega izobraževanja vključuje tudi osebnostni razvoj. Pri tem poskušamo individualne interese zaposlenih usklajevati s cilji in vrednotami zavoda.  

S sistemom strokovnega izobraževanja zagotavljamo večjo usposobljenost in motiviranost zaposlenih. V čim večjem obsegu se izvajajo funkcionalna izobraževanja in usposabljanja, saj s prav takšnim izobraževanjem zaposleni pridobijo specifična znanja, ki jih lahko neposredno uporabljajo pri svojem delu. Svojim perspektivnim kadrom pa zavod omogoča tudi šolanje ob delu.    


DRUGE UGODNOSTI ZA ZAPOSLENE

Vsi zaposleni in njihovi ožji družinski člani lahko letujejo v počitniškem apartmaju Doma upokojencev Podbrdo v Šmarjeških toplicah.