Dom Podbrdo Sindikat

05 380-18-40 info@dompodbrdo.si

   SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE
 
Zaposleni v Domu upokojencev Podbrdo se lahko prostovoljno včlanijo v Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije.
 
Član Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije lahko postane vsak, ki je redno zaposlen kjerkoli v Sloveniji v dejavnostih zdravstva, socialnega varstva ali obveznega socialnega zavarovanja.

V DU Podbrdo je v Sindikat včlanjenih 68 zaposlenih.


Predsednica sindikata:
Majda Melinc