Dom Podbrdo Postopek za sprejem

05 380-18-40 info@dompodbrdo.si

POSTOPEK PRED SPREJEMOM V DOM

  Pred sprejemom v dom se bodoči stanovalci in svojci lahko dogovorite za ogled prostorov v domovih ter se seznanite z načinom bivanja v posameznih enotah. Vse pomembne informacije o pogojih za sprejem v dom pa lahko dobite pri socialni delavki.

Obrazec za sprejem v dom lahko dobite v tajništvu našega doma. Sicer pa prošnjo za sprejem v institucionalno varstvo lahko oddate tudi preko spleta:
Prošnji za sprejem v dom je potrebno priložiti:
Prednost pri sprejemu v dom imajo občani občin Tolmin, Kobarid in Bovec. O sprejemu odloča komisija za sprejem, premestitev in odpust stanovalcev.

Pri sprejemu se upošteva:
  • vrstni red prosilca
  • stalno bivališče prosilca
  • socialno - zdravstveno stanje prosilca
  • stalno bivališče svojcev
  • druge posebne okoliščine, ki opravičujejo sprejem prosilca v dom
PRIHOD V DOM

  Nastanitev v dom se izvede po predhodnem dogovoru s socialno delavko, ki vas, poleg medicinske sestre sprejmeta  v dom in seznanita  z osnovnimi določili hišnega reda ter vsebino storitev, ki se opravljajo v domu. Ob prihodu v dom mora bodoči stanovalec prinesti s seboj:
  • osebni dokument( osebno izkaznico, potni list ali vozniško dovoljenje)
  • kartico zdravstvenega zavarovanj
  • po predhodnem dogovoru z zdravstvenim domom je dolžan urediti prenos zdravstvenega kartona v dom
Poleg navedenega je stanovalec dolžan prinesti osebno garderobo, obutev in pribor za osebno higieno. Ob namestitvi v dom se s stanovalcem podpiše dogovor, s katerim se urejajo vsa bistvena vprašanja glede izvajanja storitve ( vrsta oskrbe, začetek izvajanja storitev, obseg in cena storitev, pogoji za spremembe in prenehanje veljavnosti dogovora.

Prošnje se zbirajo centralno na naslovu DU Podbrdo,  Podbrdo 33, 5243 Podbrdo. Na prošnji prosilci vpišejo enoto, v kateri želijo namestitev.