Dom Podbrdo Katalog informacij javnega značaja

05 380-18-40 info@dompodbrdo.si

OSNOVNI PODATKI O KATALOGU


Naziv javnega zavoda:


DOM UPOKOJENCEV PODBRDO

PODBRDO 33, 5243 PODBRDO
tel.: +386 5 380 18 40
fax: +386 5 380 18 51
E-naslov:  info@dompodbrdo.si
Spletna stran: www.dompodbrdo.si


Odgovorna uradna oseba:
INES KRAJNIK, univ. dipl. soc. delavka, direktorica
Datum prve objave kataloga: 01.05.2007
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.dompodbrdo.si
Druge oblike kataloga: Katalog v tiskani verziji je dostopen na sedežu javnega zavoda, v tajništvu.

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Metapodatkovni opis zbirk je dostopen na tej povezavi.

Opomba: za ogled kataloga morate imeti nameščeno programsko opremo Adobe Reader .
Presnamete si jo lahko tukaj.