Dom Podbrdo Vizija zavoda

05 380-18-40 info@dompodbrdo.si

Pri načrtovanju javne skrbi za staro prebivalstvo je zelo pomembna priprava sedanje srednje generacije na lastno starost, sicer bo v prihodnje socialna problematika starejših oseb neobvladljiva. Pri izvajanju programa socialno varstvenih storitev pa je bistvenega pomena spremljanje in ohranjanje ekonomske in socialne varnosti starejših oseb. Sledimo smernicam iz “Resolucije nacionalnega programa socialnega varstva za obdobje 2006-2010 in Vladnemu programu “Strategija varstva starejših do leta 2010”.

Ob upoštevanju individualne različnosti je širitev opcij različnih oblik pomoči še kako pomembna. Prihajajoča starejša generacija je mnogo bolj zahtevna, pa naj gre za pomoč v bivalnem okolju ali za organizirane oblike pomoči, ki bodo presegale sedanje uniformirane vzorce togega institucionalnega varstva. Odpiranje v okolje je nujno. Pri tem pa je potrebno upoštevati, da je poleg zadovoljevanja materialnih potreb potrebno omogočiti tudi zadovoljevanje njihovih nematerialnih potreb, zlasti potrebe po medčloveških odnosih.

Trenutno je povpraševanje še večje kot ponudba, glede na hitro gradnjo domov, podeljevanje koncesij in druge oblike varstva starejših pa bo zelo pomembno, kako bo dom slovel glede svojih storitev, prijaznosti in kvalitete.

Z uresničitvijo vizije lahko Dom upokojencev Podbrdo postane regionalno komunikacijski, informativni, izobraževalni, logistični in svetovalni center za pomoč starejšim občanom v stiski na Tolminskem.