Dom Podbrdo Predstavitev

05 380-18-40 info@dompodbrdo.si

Ob vznožju gora Črne prsti, Koble in Porezna v osrčju Baške grape, je zibelka domskega varstva starejših na tolminskem.  Pred 60 leti so v opuščene prostore italijanske vojašnice v Podbrdu, po odloku takratnega Okrajnega ljudskega odbora,  vselili prve od sveta in boga zapuščene občane. To so bili začetki domskega varstva in predhodnica sedanjemu Domu upokojencev Podbrdo.

Veliki pritiski na sprejem, ki so bili prisotni vrsto let, so narekovali v letu 1968 priključitev bivšega zdravilišča Petrovo Brdo. Zgradba je locirana v malem gorskem  zaselku z lepo okolico in ima status posebne enote.

Po potresu leta 1976 se je pokazala tragična slika tolminskega podeželja, ki je narekovala nove potrebe po domskem varstvu in leta 1978 je bil  s solidarnostjo vseh slovenskih upokojencev zgrajen nov dom v Tolminu.  Mesto Tolmin je ravno prav odmaknjeno od strmih gorskih vršacev in ravno prav   oddaljeno od morja , da je življenje  v domu prijetno.

Prvotni dom v Podbrdu pa je še kar naprej deloval v neprimernih prostorskih pogojih, zato je bil leta 1989 zgrajen na istem mestu popolnoma nov dom.

Dom upokojencev Podbrdo torej sestavljajo tri enote: Podbrdo, kjer je sedež uprave, Tolmin in Petrovo Brdo.

Na 60. letni razvojni poti smo glede na vedno večje povpraševanje po storitvah institucionalnega varstva širili kapacitete, izvajali organizacijske spremembe, obenem pa skrbeli za razvoj na področju kakovosti storitev.